Simon Jenkins

Posted by darren - agosto 12th, 2017

Simon Jenkins (10 de junio de 1943) es un periodista británico que actualmente trabaja en el periódico The Guardian luego de haber pertenecido al equipo del News International por quince años. Atendió la escuela Mill Hill School y la Universidad de Oxford. Fue declarado Caballero del Reino Unido en 2004 youth football team uniforms, como premio a su trabajo periodístico. Tiene conocimientos de arquitectura y ha escrito libros sobre las iglesias de Inglaterra.

Ha trabajado en los periódicos Country Life, Times Educational Supplement, Evening Standard, Sunday Times y Economist, antes de convertirse en el editor del The Times por dos años durante la década de 1990. El 28 de enero de 2005 anunció su decisión de dejar su trabajo en el The Times para volcar toda su energía alThe Guardian. .

Desde mayo de 2005, colabora como “blogger” en The Huffington Post.

Simon vive en Londres con su mujer, la actriz Gayle Hunnicutt. Tienen un hijo bag waterproof cover.

Etiquetas: ,

Norge-Amerika Foreningen

Posted by darren - julio 16th, 2017

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) ble etablert 1919 og er en norsk organisasjon som arbeider for økt samarbeid mellom Norge og Nord-Amerika innen høyere utdanning. Den deler årlig ut over en halv million dollar fordelt på rundt sytti stipend, til norske studenter som vil studere i USA eller Canada.

Norge-Amerika Foreningen arbeider for å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika innenfor høyere utdanning. NORAMs mål er å skaffe tilveie tilstrekkelige midler slik at flere studenter, forskere og arbeidstagere får muligheten til å tilbringe tid i utlandet.&nbsp stainless steel water bottle india; NORAM bidrar gjennom denne aktivitet til styrking av kompetanse, økt internasjonal utveksling, nettverksbygging og gjensidig forståelse på begge sider av Atlanteren.

Organiassjonen ble etablert i 1919 på initiativ fra Nordmanns-Forbundet og American-Scandinavian Foundation (ASF) og fikk på navnet The Norway-America Fund. Den var inaktiv etter finanskrisen 1929-35 og ble fjernstyrt av C. J. Hambro fra Princeton under den andre verdenskrig. Etter sammenslåingen i 1946 med The Association for Cooperation between the United States and Norway fikk den dagens navn (NORAM). Både Sigrid Undset og Jacob S. Worm-Müller var i 1945 sentrale i gjenoppbyggelsen av NORAM, og i årene som fulgte ble Erling Christophersen også sentral gjennom sin rolle som kulturattaché og kulturråd ved ambassaden i Washington 1947-62.

Foreningens beskytter har vært Kong Haakon, Kong Olav og Kong Harald. NORAM har flere æresmedlemmer meat tenderizer definition. President 1958-96 var Ragnhild Galtung (æresmedlem 1998), som i 1988 mottok St. Olavs Orden for sitt virke, som mye godt innebar et inntektsbringende samarbeid med den jødiske organisasjonen Thanks to Scandinavia.

I 2014 ble 11 av NORAMs fond slått sammen til en stor stiftelse, kalt Norge-Amerika Stiftelsen. Norge-Amerika Foreningen difter stipendtildelinger på vegne av Norge-Amerika Stiftelsen.

NORAM administrerer og forvalter flere stipend på vegne av Norge-Amerika Stiftelsen, American-Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia. Norge-Amerika Stiftelsen har stipend for norske og amerikanske graduate studenter (master, PhD og Post-doc), samt stipend for ingeniører og arkitekter. På vegne av American-Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinvaia administrerer NORAM stipend til norske graduate studenter til USA. NORAM samarbeider også med Den Norske Atlanterhavskomité om Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship, som støtter unge norske politikere med seks måneders opphold i Washington D.C.

NORAM har ikke egne stipend til bachelorstudier, men samarbeider med ulike universitet med opptak og tildeling av stipend. Gjennom NORAM kan norske studenter søke forenklet opptak ved samarbeidskoler og motta stipend for alle årene.

Norge–Amerika Foreningen tilbyr stipend til norske statsborgere tilgraduate-studier og forskning i USA, altså på master-,PhD- og post-doc nivå. Opp til 35 stipender til graduate-studier og forskning deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca 2000 til 20 000 USD. Programmet består av stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond, men er administrert av NORAM som et helhetlig program for å gjøre søknadsprosessen enklere for søkerne. Søkere blir automatisk vurdert for alle de stipendene de kvalifiserer for.Søknadsfristen er 18. desember og gjelder for påfølgende akademiske år.

Stipendet tildeles norske ingeniører og arkitekter med minimum 3 års yrkeserfaring etter fullført utdannelse. Søkere må være norske statsborgere. Personer med dobbelt statsborgerskap må ha bodd sammenhengende i Norge i minst fem år.

Stipend skal ikke brukes til vanlige studier ved universiteter eller høyskoler, men til opphold for praktisk orientering og erfaring. Stipend kan anvendes til deltagelse på kurs youth football team uniforms, konferanser og seminarer så vel som til rundreiser til industrianlegg og bedriftsbesøk.

Beløp: opp til 30,000 NOK .

Stipend fra Professional Development Award gjør det mulig å tilbringe opp til tre måneder i USA for videreutdanning og arbeidstrening. The Professional Development Award er ikke for kunstneriske opphold uten en studie/forskningsmessig komponent, rene konferansereiser, internships, osv.

Tidligere mottagere har tilegnet seg nye kunnskaper/ferdigheter som har vært unikt tilgjengelige fra amerikanske institusjoner, for eksempel ny forskningsmetodikk eller videreutdanning innenfor deres fagområder. Prosjekter bør være del av et formelt program, eller under veiledning av en ekspert i fagområdet.

Beløp: opp til USD 5,000 og stipendet utdeles av American-Scandinavian Foundation.

Etiquetas: , ,

 

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Centrado en la moda la cultura las entrevistas y la alta cocina