Javaneshorn

Posted by darren - noviembre 30th, 2017

CR — Kritisk truet

Javaneshorn (Rhinoceros sondaicus) er et upartåede hovdyr som hovedsakelig lever i nasjonalparken Ujung Kulon på øya Java i Indonesia. Denne arten neshorn har horn på nesen, men mangler horn i pannen. Arten tilhører neshornfamilien (Rhinocerotidae).

Javaneshorn er på størrelse med det indiske panserneshornet, med en kroppslengde på opp mot 4 meter (normalt 2-3 meter) og en mankehøyde på cirka 170 cm. Vekten ligger normalt mellom 0,9 og 2,3 tonn. Mellom de to kjønnene er det ingen markante forskjeller, bortsett fra at hannenes horn er større. Det kan bli 25 cm, mens hunnenes bare utgjør en liten knopp eller mangler helt.

Voksne dyr er nakne og har grå hud. Ved hver fot finnes det tre tær som er utrustet med hover.

Til tross for navnet finnes javaneshornet ikke bare på øya Java. Tidligere strakte utbredelsesområdet også over deler av det sørasiatiske fastlandet fra Bangladesh, over Burma, Thailand og Laos til Vietnam natural beef tenderizer. Dessuten eksisterte dyret på Sumatra. I henhold til nyere informasjon skal det også på 1500-tallet ha eksistert i sørlige Kina. I dag er dog bare en liten populasjon igjen.

På grunn av jakt har antallet stupt drastisk, nå vet man bare om to populasjoner igjen. Den største av disse befinner seg på Ujung Kulon nasjonalpark på Java.

Habitatet utgjøres av tett tropisk regnskog i lavlandet. Javaneshornet trenger vann samt plasser med løs leire. Utenfor paringstiden lever det ensomt og er nattaktiv ways to tenderize steak. Etter drektigheten, som varer rundt 6 måneder, fødes vanligvis et ungdyr. Egget hviler en tid etter befruktningen og derfor er tiden mellom paringen og fødselen bortimot 15 måneder. Ungen dier i bortimot et år og den blir ytterligere to år hos moren. Kjønnsmodenheten skjer for hunndyr etter 5 til 7 år mens det for hanndyr skjer først etter rundt 10 år. Normal livslengde er mellom 35 og 40 år.

Javaneshornet er truet av umiddelbar utryddelse. Arten er truet delvis av ødeleggelse av dens habitat, men den største trusselen skjer grunnet markedet for dyrets horn, særlig til Kina hvor det feilaktig hevdes at hornet har legende virkning.

I henhold til beregninger fra 2002 gjenstår det kun 60 dyr av arten i Indonesia. Selv disse fåtallige dyrene er utsatt for ulovlig krypskyting. Om dette fortsetter vil dyret snart være utryddet. For å beskytte arten ble det i 1980 opprettet på den vestlige delen av Java en nasjonalpark.

Det finnes ingen javaneshorn i fangenskap. I 2011 ble den siste levende javaneshornet ulovlig felt på fastlandet. Det skjedde i naturreservatet Cat Loc i Vietnam, og arten finnes i dag utelukkende på Java. Javaneshornet regnes derfor som et av de mest sjeldne pattedyr i verden.

Etiquetas: ,

Beijen

Posted by darren - octubre 30th, 2016

Beijen is een achternaam die in Nederland (samen met de minder gebruikelijke variant Beyen) door bijna 400 mensen wordt gedragen. In België komt de naam Beijen niet of nauwelijks voor, maar zijn er wel zo’n 250 mensen die de naam Beyen dragen.

In Nederland zijn er vier families Beijen/Beyen. Er is geen gemeenschappelijke voorouder en het moet dus toeval zijn dat deze families dezelfde naam hebben gekregen. Op de familiewebsite Beijen/Beyen (zie de eerste bronvermelding onderaan deze pagina) worden ze aangeduid als de IJsselsteinse goalkeeper shirts, de Nieuwkapelse, de Breyellse en de Hengelose familie.

De IJsselsteinse familie is de oudste en grootste van de vier families. Er behoren in Nederland een kleine 300 mensen tot deze familie. De oudste bekende vermelding van een lid van de IJsselsteinse familie stamt uit het jaar 1530, uit IJsselstein bij Utrecht. Binnen deze familie worden drie takken onderscheiden, die worden aangeduid als de tak Gijsbert, de tak Jan Thomas en de tak Johan Franco.

De stamvader van de Nieuwkapelse familie, Remigius Beyen, was afkomstig uit Nieuwkapelle in West-Vlaanderen. Hij kwam rond 1750 als soldaat van het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar Nederland en stichtte daar een gezin funny soccer t shirts. Een van zijn nakomelingen was Johan Willem Beijen/Beyen, die van 1952 tot 1956 minister van Buitenlandse Zaken was natural beef tenderizer.

Ook de Breyellse familie heeft wortels buiten Nederland. In het dorp Breyell in het Duitse grensgebied ten oosten van Venlo woonde een familie lemon press york, waarvan als Beijen of Beyen werd geschreven. Een lid van deze familie, Johann Heinrich Beijen, verhuisde in 1887 met zijn gezin naar Nederland. Zijn nakomelingen bleven daar wonen.

In de achttiende en de negentiende eeuw woonde in de omgeving van Hengelo (Overijssel) een familie waarvan de naam eerst als Bien en later als Bijen werd geschreven. Rond 1870 veranderde bij twee broers uit deze familie de achternaam in Beijen, waarschijnlijk door slordigheid van ambtenaren van de burgerlijke stand. Hun nakomelingen bleven de naam Beijen dragen.

Het is niet zeker waar de naam Beijen (of Beyen) vandaan komt. De meeste deskundigen (Meertens Instituut, Van der Plank, Debrabandere) gaan ervan uit dat het oorspronkelijk een patroniem was, afgeleid van de in onbruik geraakte voornaam Beije, Beye of Beijen die vroeger vaak voorkwam in het westen van Nederland. Deze verklaring hoeft niet te gelden voor de Breyellse en de Hengelose familie die afkomstig zijn uit meer oostelijk gelegen streken.

Uit de IJsselsteinse familie:

Uit de Nieuwkapelse familie (de hieronder genoemden heetten volgens hun geboorteakten alle drie officieel Beijen):

Etiquetas: , , ,

 

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Centrado en la moda la cultura las entrevistas y la alta cocina