Tram van Vladivostok

Posted by darren - noviembre 20th, 2017

De tram van Vladivostok bestaat uit één lijn van circa 5,5 kilometer en is het restant van een vroeger veel uitgebreider tramnet in deze Oost-Siberische, aan de Japanse Zee gelegen Russische stad. Het net is aangelegd is de klassieke Russische spoorwijdte van 1524 mm.

De eerste tram in Vladivostok verscheen op 9 oktober 1912 als metersporige paardentram onder de naam Eerste Russische Oost-Siberische Trammaatschappij. De ingezette trams waren afkomstig uit Oostenrijk-Hongarije. In 1934 bereikte het net een lengte van 21 kilometer water bottle thermos. Tussen maart en december van dat jaar werd het metersporige net volledig omgespoord tot het Russische breedspoor. Het net werd verder uitgebreid en bereikte in 1989 een lengte van 46,2 kilometer. Omwille van de topografie van de stad, telde het net talrijke trajecten met sterke stijgingspercentages.

In 2009 bestond het net nog slechts uit de twee lijnen nummers 4 en 6 die uitgebaat werden met 47 trams van het type RWZ-6 uit 1976-1988, 25 trams van het type KTM-5 uit de jaren 1988-1992 tenderization of meat, 20 voertuigen type KTM-8 uit 1992-1994 en vijf trams LM-93 uit de jaren 1996-1999. De uit de Letse hoofdstad Riga stammende RWZ-6 werden in 2001 in de eigen werkplaatsen grondig vernieuwd.

Sinds oktober 1997 was het gebruik van de tram gratis. Dit gebaar van de burgemeester verzekerde hem zijn herverkiezing. De tram is goed voor 400.000 reizigers per dag wat ongeveer 60% uitmaakt van alle openbaarvervoerreizigers. Het gratis vervoer werd enkele jaren nadien opnieuw afgeschaft en in de zomer 2003 kostte een enkele rit drie roebel.

Naast de tram wordt Vladivostok ook bediend door een trolleybusnet van 56,2 kilometer. Omwille van de zware topografie zal dit net dat tot ver in de voorsteden reikt, verder worden uitgebreid.

Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) vertaald vanaf , die onder de licentie valt. Zie de aldaar how to soften tough meat.

Etiquetas: , ,

Ацетилацетонат самария

Posted by darren - febrero 12th, 2017

Ацетилацетонат самария

Ацетилацетонат самария; триацетилацетонат самария runners belt pack; 2,4-пентандиоат самария

Sm(C5H7O2)3

Sm(CH3-CO-CH=CO-CH3)3

кристаллы

447,68 г/моль

146 °C

150

R20/R21/R22R36/R37/R38R63

S26S36

Ацетилацетонат самария — хелатное соединение металла самария и ацетилацетона с формулой Sm(C5H7O2)3, кристаллы, не растворяется в воде soccer jerseys wholesale, образует кристаллогидрат childrens football socks.

Ацетилацетонат самария образует кристаллы how to soften tough meat, не растворимые в воде.

Образует кристаллогидрат состава Sm(C5H7O2)3•2H2O .

Ацетат самария(III) (Sm(CH3COO)3) • Бромат самария(III) (Sm(BrO3)3) • Бромид самария(II) (SmBr2) • Бромид самария(III) (SmBr3) • Вольфрамат самария(III) (Sm2(WO4)3) • Гексаборид самария (SmB6) • Гидрид самария(II) (SmH2) • Гидрид самария(III) (SmH3) • Гидроксид самария(II) (Sm(OH)2·H2O) • Гидроксид самария(III) (Sm(OH)3) • Гидроксид-оксид самария(III) (SmO(OH)) • Диоксид-сульфид самария(III) (Sm2O2S) • Иодид самария(II) (SmI2) • Иодид самария(III) (SmI3) • Карбид самария(IV) (SmC2) • Карбонат самария(II) (SmCO3) • Карбонат самария(III) (Sm2(CO3)3) • Молибдат самария(III) (Sm2(MoO4)3) • Нитрат самария(III) (Sm(NO3)3) • Нитрид самария(III) (SmN) • Нитрит самария(III) (Sm(NO2)3) • Оксалат самария(II) (SmC2O4·H2O) • Оксалат самария(III) (Sm2(C2O4)3) • Оксид самария(II) (SmO) • Оксид самария(III) (Sm2O3) • Оксид-бромид самария(III) (SmOBr) • Оксид-иодид самария(III) (SmOI) • Оксид-хлорид самария(III) (SmOCl) • Ортосиликат самария(III) (Sm4(SiO4)3) • Перхлорат самария(III) (Sm(ClO4)3) • Селенат самария(III) (Sm2(SeO4)3) • Селенид самария(II) (SmSe) • Силикат самария(III) (Sm2(SiO3)3) • Силицид самария (SmSi2) • Сульфат самария(II) (SmSO4) • Сульфат самария(III) (Sm2(SO4)3) • Сульфид самария(II) (SmS) • Сульфид самария(III) (Sm2S3) • Сульфит самария(III) (Sm2(SO3)3) • Теллурид самария(II) (SmTe) • Теллурид самария(III) (Sm2Te3) • Тетраоксид-бромид трисамария(III) (Sm3OBr4) • Титанат самария(III) (Sm2(TiO3)3) • Формиат самария(III) (Sm(COOH)3) • Фосфат самария(II) (Sm3(PO4)2) • Фосфат самария(III) (SmPO4) • Фосфид самария (SmP) • Фторид самария(II) (SmF2) • Фторид самария(III) (SmF3) • Хлорид самария(II) (SmCl2) • Хлорид самария(III) (SmCl3) • Хромат самария(III) (Sm2(CrO4)3)
Интерметаллиды самария

Etiquetas: , , ,

 

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet Centrado en la moda la cultura las entrevistas y la alta cocina